Čistila

 

 

 

 

 

Ekologiji v našem podjetju posvečamo veliko pozornost. Ker sodobno čiščenje temelji na uporabi sodobnih čistil in preparatov, ki so okolju neškodljiva in v naravi razgradljiva, smo poiskali dobavitelja, ki nam to tudi omogoča. Izbrali smo ugledno  podjetje BULS iz Avstrije.

Ȓistila so dobavljiva v embalažah iz umetnih materialov v različnih kapacitetah.V našem podjetju stremimo k temu, da nabavljamo čistila v velikih količinah in po možnosti v povratni embalaži, kar je tudi ceneje in ekonomsko bolj smiselno, v kolikor pa to ni mogoče, pa odpadno  embalažo zbiramo v skladišču  ter jo mesečno odvažamo na deponijo. S slovenskim proizvajalcem čistil  DETRCHEM imamo podpisan dogovor o vračanju embalaže, tako da isto embalažo uporabimo večkrat. Pri izbiri čistil smo pozorni predvsem na njihovo biološko razgradljivost.

S svojim delom želimo prispevati ne le k čistemu delovnemu okolju naših naročnikov, pač pa tudi k čisti naravi in vodam ter jim prizanesti s fosfati, težkimi kovinami in nerazgradljivimi čistili. Ob čistem poslovnem prostoru storimo tudi naravi prijazno dejanje.