Invalidske kvote

Imeti delo, dobiti zanj plačilo in tako omogočiti normalno življenje sebi in svojim najbližjim so sanje vsake osebe, ki je zaradi svoje »drugačnosti«, za katero ni sama kriva, odrinjena na rob družbe. Tudi te osebe imajo pravico do dela, ki je primerna njihovi drugačnosti, do plačila za to delo in s tem vključenosti v normalno družbo in življenje. Leta 2010 je podjetje PRO ČIS-TEAM, d. o. o., pridobilo status invalidskega podjetja in trenutno zaposluje 18 delavcev.

Izpolnitev nadomestne invalidske kvote

Delodajalci, ki ne zaposlujejo predpisanega odstotka zaposlenih invalidov, so dolžni mesečno ob izplačilu plač plačati prispevek v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (vir: http://www.svzi.gov.si/index.php?dep_id=3). Za vsakega manjkajočega invalida mora delodajalec plačati 70 % minimalne plače na dan izplačila plač.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v 64. členu določa tudi možnost nadomestne izpolnitve kvote, in sicer s sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

Ker smo registrirani kot invalidsko podjetje, vam ob sodelovanju z nami lahko ponudimo tudi odstopljene invalidske kvote in s tem možnost zmanjševanja vaših stroškov poslovanja.

V kolikor vas zanima izpolnitev nadomestne invalidske kvote, vam v dogovoru z vami in vašimi željami pripravimo informativni izračun poslovanja z našim invalidskim podjetjem.